"Fiţi, dar, voi desăvârşiţi precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este".


Matei 5:48

vineri, 31 decembrie 2010

Ierarhii spirituale

 Am citit o carte ce se numeşte “Ierarhii spirituale”, de Rudolf Steiner. Cartea este inspirată din Dionisie Areopagitul. Am găsit pe net câte ceva din ceea ce scria Dionisie în lucrările lui şi am sintetizat. Asta doar ca să arăt că mai există şi o altă lume, cu mult mai vastă decât cea văzută. Aşadar….         
 Ierarhiile cereşti sunt în număr de nouă, la rândul lor subîmpărţite în trei ordine majore, numite şi triade: prima, se află cel mai aproape de Dumnezeu şi cuprinde Serafimii, Heruvimii şi Tronurile, cei "cu mulţi ochi şi multe aripi". Al doilea ordin este format din Domnii, Virtuţi (sau Puteri) şi Stăpâniri, iar cel de-al treilea ordin este format din Întâietori (Arhai), Arhangheli si Ingeri. Numele fiecărei triade angelice indică caracteristica divină proprie ei, ne explică Dionisie Areopagitul: "Sfântul nume al Serafimilor semnifică «aceia care ard» sau, mai limpede spus, «aceia care purifică». Cel al Heruvimilor semnifică "cunoaşterea plenară" sau "efuziunea înţelepciunii". Numele Tronurilor indică vecinătatea tronului divin, fiind vorba deci de spirite foarte înalte care se află în imediata apropiere a lui Dumnezeu şi primesc în manieră directă şi imediată perfecţiunea şi cunoaşterea divină."  Dionisie Areopagitul afirma că "Inteligenţele cereşti sunt toate revelatoare si mesagere a ceea ce le precede. Cele mai elevate sunt animate direct de Dumnezeu, în timp ce celelalte, fiecare după forţele lor sunt sub tutela entităţilor animate de Dumnezeu." Armonia suverană a tuturor lucrurilor a prevăzut, în dorinţa sa de a ajuta fiinţele să se eleveze şi să se desăvârşească, dispunerea fiecărei fiinţe raţionale şi inteligente în cadrul unei ierarhii a ordinii sacre. "Iluminările Principiului Divin se împlinesc mai întâi în ei şi apoi prin ei ni se transmit nouă, oamenilor, revelaţiile superioare."
Ierarhia angelică a Serafimilor
Despre semnificaţia numelor dată Serafimilor, Dionisie afirma că: "Neobosita si continua lor mişcare în cadrul Realitatii Divine, căldura, fierbinţeala, clocotul acestei eterne miscări continue, stabilă si fermă, care urmăreşte să-i aducă pe subordonaţii lor ierarhici la acelaşi nivel cu ei, elevându-le energia, făcându-i  să ardă si să se "înflăcăreze" până ating o vibraţie egala cu a lor, putere purificatoare de o intensitate asemănătoare cu cea a fulgerului, natura luminoasă şi strălucitoare care nu se ocultează şi care nu poate fi stinsă niciodată, luminând orice obscuritate şi sublimând tot ceea ce este negativ, aceasta este semnificaţia numelui de Serafim."

Ierarhia angelică a Heruvimilor
"Cât despre numele heruvimilor, aceasta revelează puterea lor de a cunoaşte şi contempla Divinitatea, capacitatea de a primi darul de lumină cel mai înalt şi de a contempla demnitatea Principiului Divin în atotputerea sa originară, capacitatea lor de a se umple de întelepciune si de a comunica, fără invidie, celor din ordinul urmator, propria lor cunoastere."

Ierarhia angelică a Tronurilor
"Cât despre numele Tronurilor, spirite foarte înalte şi sublime, acesta  ne arăta că ei transcend datorită purităţii lor orice înclinaţii negative, că ei aspira către vârful desăvârşirii într-un mod supraomenesc, că se dezic ferm de orice atitudine josnică, că stau într-un mod ferm şi neclintit în jurul Celui Preainalt, că poartă ceea ce pogoară din Principiul Divin cu un calm de necrezut şi în sfârşit că sunt purtătorii lui Dumnezeu, deschişi să primească darurile sale."

Ierarhia angelică a Domniilor
Sa vedem acum ordinul intermediar al fiinţelor îngereşti, numite Domnii, Virtuţi sau Puteri şi Stăpâniri, nume care ne revelează caracteristicile lor. "Eu cred", spune Dionisie, "că numele revelator al sfintelor Domnii ne arată capacitatea lor de elevare, care niciodată nu este diminuată, fiind liberă de orice compromis; ele nu coboară, nu răspund niciodată unei realităţi dizarmonioase şi tiranice, sunt deasupra oricarei aservităţi degradante, intră cât mai mult posibil în comuniune cu Principiul Divin."

Ierarhia angelică a Virtutilor
Numele sfintelor Virtuţi semnifică curaj în toate activităţile, un curaj care nu oboseşte niciodată să cumuleze lumina Principiului Divin şi care este intens si ferm orientat spre a-L reflecta pe Dumnezeu în fiinta lor."

Ierarhia angelică a Stăpânirilor
 "Cât despre numele sfintelor Stăpâniri aceasta arată egalitatea în grad cu Domniile şi cu Virtuţile, abilitatea de a acumula daruri divine, puteri supraomenesti."

Ierarhia angelică a Intâietorilor
A treia ierarhie cereasca cuprinde Intâietori, Arhangheli şi Ingeri. Dionisie spune: "Numele Intâietorilor indică un caracter divin suveran şi o putere de comandă, care este în perfectă consonanţă cu puterile suverane; ei se modeleaza dupa acelaşi Principiu Unic, izvor al tuturor principiilor; ei, cu ajutorul bunei coordonari a ierarhiilor suverane, exprimă acest principiu ca Principiu ordonator suveran."

Ierarhia angelică a Arhanghelilor
"Sfântul ordin al Arhanghelilor, prin pozitia sa centrală în ierarhie este legata în mod egal atât de sfinţii Intâietori cât şi de  Ingeri." Arhanghelii "primesc pe scara ierarhică lumina Principiului Divin prin intermediul ordinelor primare si le transmit plini de bunătate Ingerilor, care la rândul lor ni le manifestă nouă, ca raspuns la sfintele atitudini ale celor care devin iluminati de Divin."

Ierarhia angelică a Ingerilor
"Cu îngerii", spune Dionisie Areopagitul, "se incheie şi se completează ordinele Fiinţelor cereşti, pentru că Ingerii, ultimele dintre entităţile ceresti, posedă caracterul de mesageri şi sunt cei mai apropiaţi de noi; de aceea, mai mult lor decât celorlalţi li se potriveşte numele de îngeri deoarece sarcina lor este aceea de a se ocupa de tot ceea ce este manifestat şi, mai mult, de lucrurile din lumea aceasta.
vineri, 17 decembrie 2010

Geneza

Am găsit într-o carte interpretarea Genezei. Absolut remarcabilă. Am să o scriu cuvânt cu cuvânt, să nu greşesc ceva.  Aşadar...
„Geneza este profund simbolică; o interpretare ad-literam nu permite întelegerea ei…
<Arborele vieţii> este corpul uman. Sistemul cerebrospinal seamană cu un arbore răsturant, părul omului fiind rădăcinile, iar nervii aferenţi, ramurile. <Copacul> sistemului nervos, produce din abundenţă fructe delicioase- cele ale vederii, ale auzului, mirosului, gustului, pipăitului- de care omul se poate bucura fără nicio teamă. Dar, experienţa sexuală- cea a <mărului> care se găseşte în centrul acestui corp (în mijlocul acestei grădini) – îi este interzisă dacă nu poate controla această energie.
Şarpele  reprezintă energia sistemului cerebrospinal (Kundalini) încolăcită în jurul ei înşişi, care stimulează centrii energetici situaţi de-alungul măduvei spinării. <Adam>este raţiunea, <Eva>- sentimentul. Când afectivitatea (emoţia) sau conştiinţa Evei, inerentă fiecărei fiinţe umane, este dominată de impulsul sexual, raţiunea fiinţei sau Adam sucombă.
Dumnezeu a creat fiinţa umană materializând corpurile bărbatului şi ale femeii prin forţa Voinţei Sale. El le-a dat puterea de a se reproduce în aceeaşi manieră divină sau <imaculată>. Întrucât până atunci îşi limitase puterea creatoare la regnul animal care era condus de instinct şi lipsit de inteligenţă, Dumnezeu a creat primele corpuri umane, numite symbolic Adam şi Eva. Acestora, pentru a avea o evoluţie accelerată, El le-a transferat esenţa sa divină. Raţiunea predomină la Adam, iar la femeie - Eva – sentimentul. Aceasta este expresia dualităţii ce impregnează întreaga lume fenomenală. Raţiunea şi sentimentul rămân în comuniune şi fericire atât timp cât nu este coruptă de impulsurile animalice.
Atfel, corpul uman nu este rezultatul evoluţiei care începe de la regnul animal; crearea lui a necesitat un act special din partea lui Dumnezeu. Formele animalce erau prea grosiere pentru ca divinitatea să se poată revela în ele; omul a fost dotat în mod unic cu centrii energetici de emisie – recepţie situaţi în plan subtil la nivelul coloanei vertebrale şi ale creierului, dintre care <lotusul cu 1000 de petale>, din zona creştetului capului, permite fiinţei umane să intre în comuniune cu Divinul.
Dumnezeu sau Conştiinţa Divină prezentă în primul cuplu i-a sfătuit să guste din toate bucuriile umane, cu excepţia uneia singure: senzaţiile sexuale. Acestea erau interzise de teamă ca umanitatea, care nu ştia să controleze această energie, să nu se împotmolească în trăiri sexuale animalice….
Cunoaşterea <binelui şi a răului> promisă Evei de către şarpe, este cea a experienţelor duale, polar opuse…” 

duminică, 5 decembrie 2010

Energia...

Energia…suntem energie mâncăm energie, respirăm energie... să mă explic.
Aşa cum am mai spus, în 2007, o universitate de prin Suedia parcă, a fotografiat elecronul. Şi, culmea, este format din nişte unde! Electronul este energie, aşadar. La scară mai mică, quarci, gluoni, chiar bosoni, este evident numai energie. Mă uitam, la un moment dat la un reportaj pe Discovery şi spuneau cei de acolo că, din ciocnirea protonilor, sau a unui proton cu un elecron (nu are importanţă ce particule) au rezultat nu stiu câte particule minuscule, de ordinul sutelor, şi nu reuşesc să le clasifice. Evident, căci de la un anumit nivel, alea nu mai sunt particule in adevăratul sens al cuvântului, ci sunt “bucăţi” de energie. S-a ajuns cu tehnolgia la aşa nivel încât se poate măsura înseşi cuante de energie. So, energia nu este “bătută în cuie”. Ea se împrăştie cum vrea ea în timpul unei ciocniri. Sper că m-am făcut înţeles. Revenind…
 Având în vedere că noi suntem alcătuiţi din corp fizic(şi altele), corpul fizic este alcătuit din organe, organele sunt alcătuite din ţesuturi, ţesuturile sunt alcătuite din celule, celulele sunt alcătuite din organite celulare, organitele (ribozomi, lizozomi, citoplasmă, nucleu ş.a.) sunt alcătuite din proteine, lipide, glucide şi variante „amestecate, acestea, la rândul lor sunt alcătuite din atomi de carbon, oxigen, azot, sulf, hidrogen, fosfor şi altele, iar atomii sunt alcătuiţi la rândul lor din protoni, neutroni şi electroni, mai jos de atât este numai şi numai energie. Practic, la nivel macroscopic suntem materie iar la nivel microscopic suntem energie. Acum, acest raţionament este valabil şi pentru mâncarea noastră cea de toate zilele, fie ea legumă, fie carne. Deci, practic, noi, la nivel microscopic suntem energie şi tot la nivel microscopic mâncăm energie!
Acum, ce determină oare transformarea asta din energie în materie, în acelaşi corp? Fizicienii au realizat că noi, corpurile fizice (fără să admită existenţa altor corpuri eterice) nu suntem chiar suma atomilor din care suntem noi alcătuiţi. Şi până la urmă ce determină legarea tuturor acestor atomi şi practic energii, aşa încât să determine un om, o existenţă?  Ei caută în prezent exitenţa a ceea ce se numeşte “bosonul Higgs”, ceea ce leagă acesti atomi, molecule, cum vreţi, şi îi ţine împreună.
De fapt ceea ce ţine aceste molecule împreună este Conştiinţa, iar determinarea de la energie la materie este făcută de vibraţie. Prin “simpla” schimbare a vibraţiei (crescând-o sau scăzând-o) energia se poate transforma in materie şi viceversa. Astfel, crescând vibratia atomilor, moleculelor, materia (corpul) se tranformă în energie, iar scăzând vibratia energiei, dimpotrivă energia devine materie. O vibraţie mai scăzută determină materie, o vibraţie crescută, determină energie (şi o şi caracterizează!). simple as that!